Η ΙMERYS, ως παγκόσμιος ηγέτης στα εξειδικευμένα ορυκτά προϊόντα για βιομηχανική χρήση, διαθέτει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις γνώσεις του στις εφαρμογές και την επιστήμη των υλικών καθώς και την τεχνολογική του εξειδίκευση για να εμπλουτίζει τους ορυκτούς του πόρους, να αναπτύσσει χημικές ενώσεις και να παράγει συνθετικά ορυκτά. Αυτά διαθέτουν ιδιότητες που είναι απαραίτητες για τα προϊόντα των πελατών και βασικές για την απόδοσή τους, συμπεριλαμβανομένων της θερμικής/μηχανικής αντοχής, της αγωγιμότητας, της αδιαπερατότητας, της ανθεκτικότητας, της καθαρότητας, της πυκνότητας, της διηθητικής και προσροφητικής ικανότητας.
Η IMERYS τηρεί αυστηρά τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη, προάγοντας την ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Η Πολιτική της ΙMERYS για Βιώσιμη Ανάπτυξη υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου και λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών διατηρεί τη μακροπρόθεσμη άδεια λειτουργίας της.
Η διεθνής κλίμακα του Ομίλου και οι βασισμένες στα ορυκτά επιχειρηματικές δραστηριότητες, του προσδίδουν ένα μοναδικό προφίλ ενδιαφερομένων μερών συνιστώμενο από εργαζόμενους, εργολάβους, τοπικές κοινωνίες, προμηθευτές και πελάτες. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο συστατικό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της IMERYS που υποστηρίζει την ανάπτυξη προωθώντας την κοινωνική υπευθυνότητα, την περιβαλλοντική εποπτεία, την εταιρική διακυβέρνηση και την επαγγελματική ηθική.

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  • Α. Μεταξά 15, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά
  • 2106296000
Share

Also available in: en

Start typing and press Enter to search

Share