ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις προς τους Ομιλητές των Panels σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την ανάγκη συνεργασίας για την επίτευξή τους, μέσω της ακόλουθης φόρμας. Οι ερωτήσεις σας θα καταγραφούν και όσες επιλεγούν από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα υποβληθούν προς τον συντονιστή κάθε ενότητας για να τεθούν προς τους ομιλητές.
Share

Also available in: en

Start typing and press Enter to search

Share