ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣΠροϊστάμενος, Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Ο Νίκος Τράντας είναι προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, το οποίο αποτελεί την κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο. Είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και στο παρελθόν έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στo κοινοβούλιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και την Επιτροπή Περιφερειών, ερευνητής σε ινστιτούτο πολιτικών μελετών, καθώς και ως στέλεχος στο χώρο των εκδόσεων βιβλίου.

  ΕΝΟΤΗΤΑ 1

  09:15 – 10:30

  ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΑΤΖΕΝΤΑ 2030»

  Share

  Also available in: en

  Start typing and press Enter to search

  Share